Est | Eng

PASSIKONTROLL JA SCHENGEN

Mis on Schengen?

Schengen on Euroopa riikide vaheline leping, mis tagab reisijatele vaba liikumise Schengeni õigusruumiga liitunud riikides. Sisuliselt saavad inimesed reisida ilma passi näitamata. Passikontroll kehtib endiselt reisijatele, kes saabuvad mitte-Schengeni riikidest. Kõik reisijad, kes reisivad mitte-Schengeni piirkonnast või piirkonda, peavad piiril ikka passi näitama.

 

Kuigi Schengeni õigusruumi sisepiiride ületamisel isikute kontrolli ei toimu, tuleb ka Euroopa Liidu liikmesriikide (sh Eesti) kodanikel passi või isikutunnistust (ID-kaarti) kaasas kanda, sest Schengeni liikmesriigi ametivõimudel (politsei, immigratsioon) on õigus vajadusel kontrollida isikut tõendavaid dokumente.

 

Täiendav info Schengeni õigusruumi kohta aadressidel
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/et/citizens/travelling/schengen-area/index_et.html
http://www.siseministeerium.ee/25377
http://www.vm.ee/est/kat_429/8997.html

 

Konsulaarinfo
telefon +(372) 637 7440 (E-R kl 9.00-17.00)
valvesekretäri telefon +(372) 637 7000 (vastab ööpäevaringselt)

 

Millal sai Eestist Schengeni riik?

Eesti ja teised Euroopa Liidu uued liikmesriigid (Läti, Leedu, Tšehhi, Ungari, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia) ühinesid Schengeni õigusruumiga 21. detsembril 2007. Sellest ajast lõppes ka kontroll maismaa- ja merepiiridel. Eesti õhupiir avanes 30. märtsil 2008.

 

Schengeni riigid
Austria
Belgia
Eesti
Hispaania
Holland
Island
Itaalia
Kreeka
Leedu
Luksemburg
Läti
Malta
Norra
Poola
Portugal
Prantsusmaa
Rootsi
Saksamaa
Slovakkia
Sloveenia
Soome
Šveits
Taani
Tšehhi Vabariik
Ungari