Est | Eng

KEELATUD ESEMED


Euroopa Komisjon võttis 4. oktoobril 2006 vastu määruse (EÜ) nr 1546/2006 (muudatus määrusele (EÜ) nr 622/2003), millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks. Määrus avaldati 17. oktoobril 2006 Euroopa Liidu Teatajas ning jõustus 6. novembril 2006.

Keelatud esemete loetelu:

1) Järgnevaid esemeid ja aineid ei ole lubatud kaasa võtta lennujaama julgestuspiirangu alale ega õhusõiduki salongi: 

(Pikem loetelu Lennuameti leheküljel)


a) püssid, tulirelvad ja sõjariistad
Iga ese, mida on võimalik kasutada relvana või millega saab tekitada vigastusi, näiteks:


b) torke-, lõike- ja raierelvad ning terariistad
Teravaotsalised või teravad esemed, millega on võimalik tekitada vigastusi, näiteks:c) nürid esemed
Kõikvõimalikud nürid esemed, millega on võimalik tekitada vigastusi.

d) lõhkeained ning plahvatusohtlikud ja kergestisüttivad ained
Kõikvõimalikud lõhkeained ja kergestisüttivad ained, mis võivad ohustada reisijate ja
meeskonnaliikmete tervist, samuti õhusõiduki turvalisust ja ohutust või vara, näiteks:
e) kemikaalid ja toksilised ained
Kõikvõimalikud keemilised või toksilised ained, mis võivad ohustada reisijate ja
meeskonnaliikmete tervist, samuti õhusõiduki turvalisust ja ohutust või vara.

f) vedelikud käsipagasis

Keelatud on käsipagasis lennuki salongi kaasa võtta vedelikke, aerosoole ja geele, mis on suuremas kui 100-milliliitrises või samaväärse mahutavusega üksikpakendis. See keeld ei kehti ravimitele ega eridieettoidule.

 

  • 100 ml või samaväärse mahutavusega üksikpakendid peavad olema läbipaistvas ja korduvsuletavas kuni 1-liitrise mahutavusega plastikkotis. Pakendid peavad plastkotti korralikult mahtuma ja kott peab olema täielikult suletud. 
  • Vedelal kujul ravimid ja eridieettoidu (sealhulgas imikutoit) soovitame pakkida nii, et neid oleks lihtne julgestustöötajale esitlemiseks korraga käsipagasist välja võtta. Kõik vedelikud esitatakse läbivaatuspunktis kontrollimiseks.


Vedelikud hõlmavad geele, pastasid, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid ja kuivi segusid ning
survestatud mahutite sisu, nt hambapastat, juuksegeeli, jooke, suppe, siirupeid, parfüüme, habemeajamisvahtu, aerosoole ja muid samalaadse konsistentsiga kaubanimetusi, näiteks: 

NB! Julgestustöötajad võivad keelduda lubamast lennujaama julgestuspiirangu alale ja õhusõiduki salongi reisijaid, kellel on kaasas ülalpool nimetamata esemed või ained, mis tekitavad julgestusotstarbelist läbivaatust teostavas isikus kahtlusi.

 

Soovitame vaadata ka Reegleid käsipagasile ja Korduma kippuvaid küsimusi käsipagasi kohta Tallinna lennujaama kodulehelt.

 

 

2) Alljärgnevaid keelatud esemeid ja aineid ei ole lubatud paigutada registreeritud
pagasisse
:


• lõhkeained, sh detonaatorid, süütenöörid, granaadid, miinid, lõhkekehad
• gaasid, sh propaan, butaan
• kergestisüttivad vedelikud, sh bensiin, metanool
• kergestisüttivad tahked ained ja segud, sh magneesium, süüteained, ilutulestiku
pürotehnika, valgusraketid, säraküünlad
• oksüdeerijad ja orgaanilised peroksiidid, sh pleegitajad, auto kere paranduse komplektid
• toksilised või nakkuslikud ained, sh rotimürk, nakatatud veri
• radioaktiivsed ained, sh meditsiinilised või kaubanduslikud isotoobid
• söövitavad ained, sh elavhõbe, autoakud
• sõidukite kütusesüsteemi osad, milles on olnud kütus

Soovitame uurida ka Tallinna lennujaama kodulehe Registreeritud pagasi reegleid.

 

Täiendavad küsimused palume esitada e-posti aadressil ecaa[A]ecaa.ee