Est | Eng

KEELATUD ESEMED


Euroopa Komisjon võttis 4. oktoobril 2006 vastu määruse (EÜ) nr 1546/2006 (muudatus määrusele (EÜ) nr 622/2003), millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks. Määrus avaldati 17. oktoobril 2006 Euroopa Liidu Teatajas ning jõustus 6. novembril 2006.

Keelatud esemete loetelu

1) Järgnevaid esemeid ja aineid ei ole lubatud kaasa võtta lennujaama julgestuspiirangu alale ega õhusõiduki salongi

a) püssid, tulirelvad ja sõjariistad
Iga ese, mida on võimalik kasutada relvana või millega saab tekitada vigastusi, näiteks:

Täielik nimekiri aadressil http://www.ecaa.ee/atp/public/Keelatud_esemed_aprill2008.pdf

b) torke-, lõike- ja raierelvad ning terariistad
Teravaotsalised või teravad esemed, millega on võimalik tekitada vigastusi, näiteks:Täielik nimekiri aadressil http://www.ecaa.ee/atp/?id=6676

c) nürid esemed
Kõikvõimalikud nürid esemed, millega on võimalik tekitada vigastusi.
Täielik nimekiri aadressil http://www.ecaa.ee/atp/?id=6676

d) lõhkeained ning plahvatusohtlikud ja kergestisüttivad ained
Kõikvõimalikud lõhkeained ja kergestisüttivad ained, mis võivad ohustada reisijate ja
meeskonnaliikmete tervist, samuti õhusõiduki turvalisust ja ohutust või vara, näiteks:Täielik nimekiri aadressil http://www.ecaa.ee/atp/?id=6676

e) kemikaalid ja toksilised ained
Kõikvõimalikud keemilised või toksilised ained, mis võivad ohustada reisijate ja
meeskonnaliikmete tervist, samuti õhusõiduki turvalisust ja ohutust või vara.
Täielik nimekiri aadressil http://www.ecaa.ee/atp/?id=6676

f) vedelikud
Välja arvatud juhul, kui need on kuni 100 ml või samaväärse mahutavusega üksikpakendites ja läbipaistvas korduvsuletavas kuni 1-liitrise mahutavusega plastikkotis. Pakend peab plastkotti korralikult mahtuma ja kott peab olema täielikult suletud. Kõik vedelikud esitatakse läbivaatuspunktis kontrollimiseks.

Vedelikud hõlmavad geele, pastasid, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid ja kuivi segusid ning
survestatud mahutite sisu, nt hambapastat, juuksegeeli, jooke, suppe, siirupeid, parfüüme, habemeajamisvahtu, aerosoole ja muid samalaadse konsistentsiga kaubanimetusi, näiteks:Täielik nimekiri aadressil http://www.ecaa.ee/atp/?id=6676

2) Alljärgnevaid keelatud esemeid ja aineid ei ole lubatud paigutada registreeritud
pagasisse:
• lõhkeained, sh detonaatorid, süütenöörid, granaadid, miinid, lõhkekehad
• gaasid, sh propaan, butaan
• kergestisüttivad vedelikud, sh bensiin, metanool
• kergestisüttivad tahked ained ja segud, sh magneesium, süüteained, ilutulestiku
pürotehnika, valgusraketid
• oksüdeerijad ja orgaanilised peroksiidid, sh pleegitajad, auto kere paranduse komplektid
• toksilised või nakkuslikud ained, sh rotimürk, nakatatud veri
• radioaktiivsed ained, sh meditsiinilised või kaubanduslikud isotoobid
• söövitavad ained, sh elavhõbe, autoakud
• sõidukite kütusesüsteemi osad, milles on olnud kütus

Julgestustöötajad võivad keelduda lubamast lennujaama julgestuspiirangu alale ja õhusõiduki salongi reisijaid, kellel on kaasas ülalpool nimetamata esemed või ained, mis tekitavad julgestusotstarbelist läbivaatust teostavas isikus kahtlusi.

Kordumakippuvad küsimused http://www.ecaa.ee/atp/?id=162588
Täiendavad küsimused palume esitada e-posti aadressil ecaa[A]ecaa.ee