Est | Eng

LENNUEELNE JULGESTUSKONTROLL


Lennueelset julgestuskontrolli ja turvateenust osutab Kuressaare lennujaam.


Lennueelne julgestuskontroll hõlmab nii reisijate kontrolli kui pagasi läbivalgustust vastavalt Euroopa nõukogu ja parlamendi määruses (EÜ) nr 2320/2002 kehtestatud nõuetele.


Lennueelne julgestuskontroll
Reisijatele ja reisijatega kaasas olevatele esemetele teostatakse julgestusotstarbeline läbivaatus. Reisijast eraldi liikuv pagas läbib julgestuskontrolli kohe pärast pagasi registreerimist.


Juhul kui reisijalt või tema pagasist avastatakse esemeid/aineid, mille vedamine õhusõiduki pardal on keelatud, avaneb reisijal võimalus paigutada need esemed eraldiliikuvasse pagasisse. Seda mõistagi juhul, kui neid esemeid/aineid on üldse lubatud vedada õhusõiduki eraldiliikuvas pagasis. Samuti võib reisija anda nimetatud esemed/ained teda saatma tulnud tuttavate kätte.

Lennujulgestuse läbivaatuse nõuetega on võimalik täpsemalt tutvuda Lennuameti koduleheküljel (info asub keelatud esemetest allpool).


Enne lennueelset julgestuskontrolli
Lennueelse julgestuskontrolli kiiremaks ja mugavamaks läbimiseks palume asetada enne julgestuskontrolli minemist taskutes olevad võtmed, telefon, rahakott, peenraha jms käsipagasisse või üleriiete taskusse, kuna näiteks pükste taskusse unustatud võtmed võivad metallidetektori värava läbimisel tekitada asjata häireid.


Saabudes julgestuskontrolli asetage käsipagas, üleriided (jakk, pintsak, jope jne) läbivalgustusseadme konveierlindile. Samasse tuleb käsipagasist väljavõetuna asetada ka sülearvuti. Tulenevalt lennujulgestuse nõuetest pakkige salongi võetavad vedelikud 1-liitrisesse läbipaistvasse kilekotti ja asetage läbivalgustusseadme konveierlindile.

 

Soovitusi lennueelse julgestuskontrolli läbimiseks võib leida ka Tallinna lennujaama kodulehelt.