Est | Eng

Soovitused vesilennuki käitajale:

 

1. Lend võib toimuda Visuaallennureeglite (VFR-lend) kohaselt päikesetõusu ja –loojangu vahelisel ajal ning peab olema kooskõlas riigisiseste reeglite ja eranditega, arvestades ka COLREG 1972 sätestatud reeglitega.

NB! Enne lendu vaata ka värsket Roomassaare sadama sügavuse mõõdistuse kaarti.

 

2. Lennuplaani esitamisel tuleb kinni pidada “Lennuplaani edastamise protseduuridest”, mis on ära toodud Eesti Lennundusteabe Kogumikus (AIP ENR 1.10). Lisaks eeltoodule tuleb järgida EEKE FIZis VFR-lennule kehtestatuid nõudeid ning VFR-infoteatmikus ära toodud Roomassaare lennuvälja kohta kehtivaid soovitusi.

 

3. Vesilennuki maandumisele (veele laskumisele) eelneval ja stardile järgneval lennul sisenetakse Kuressaare FIZi, mistõttu on nõutav kahepoolne raadioside Kuressaare AFIS- üksusega
(REF: AIP EEKE AD-> VFR-lennu protseduurid Kuressaare FIZ-is).
a)  Kuressaare AFIS-üksuse kanalil: 118.055;
b)  Kuressaare AFIS-üksuse kutsung: Kuressaare Informatsioon;
c)  Kuressaare FIZ õhuruumiklass: G, RMZ, lennuplaani esitamine on kohustuslik.

 

Vesilennukite maandumine ja start saab toimuda Roomassaare sadama faarvaatrist ohutus kauguses, vähemalt 50 meetrit ja kaugemal sadama akvatooriumist. Maandumisel ja stardil on soovitav hoiduda (mere) navigatsioonikaartidele märgitud Roomassaare piirkonna laevateedest ida poole.

 

Abiks saab kasutada Veeteede ameti elektroonilisi navigatsioonikaarte rakenduses Nutimeri.

 

Enne maandumist:
• Õhusõiduki kapten peab veenduma maandumist ohustavate takistuste puudumises;
• Olles teinud otsuse maanduda või mitte, peab õhusõiduki kapten sellest teavitama EEKE AFIS-üksust.

 

Peale maandumist peab õhusõiduki kapten teatama EEKE AFISile tegeliku maandumisaja.

 

Enne Roomassaare sadamasse ruleerimist, on õhusõiduki kapten kohustatud võtma ühendust Roomassaare
sadamaga sagedusel, mille Kuressaare AFIS-üksus talle edastab.

Ruleerimine ja sildumine Roomassaare jahisadamas toimub meresõidu eeskirjade kohaselt.

Õhusõiduki poolt kasutamiseks ette nähtud kai numbrid Roomassaare jahisadamas on 9 ja 10.                            Täpse seisukoha (kai osa) sadamas näitab kätte või ütleb raadiosides õhusõidukile sadamateenistus                      (Vt. kontaktandmeid VFR-Infoteatmikust).

 

Enne kavatsetavat starti:

• Õhusõiduki kapten peab võtma ühendust Kuressaare AFIS-üksusega kanalil 118,055, teavitamaks
Kuressaare AFIS-üksust arvestuslikust stardiajast.
• Õhusõiduki kapten peab veenduma starti ohustavate takistuste puudumises;
• Stardiks annab nõusoleku Kuressaare AFIS.
 
4. Seisukoha (kai koha) eest sadamas ja sadamateenuste eest tuleb tasuda Saarte Liinid AS-ile, aeronavigatsioonilise teeninduse eest tuleb tasuda Kuressaare Lennujaamale. 

 

NB! Väljaspool Kuressaare ATS/MET tööaega tuleb kõikidest EEKE AD läheduses sooritatavatest
manöövritest teada anda Kuressaare AFISi kanalil 118,055. Samuti on vajalik vesilennukiga
planeeritavatest toimingutest teada anda Roomassaare sadama kaptenile
(Vt. kontaktandmeid VFR-Infoteatmikust).

 

Roomassaare jahisadama kaide skeem.


Hoiatus:
E ja SE tuultega moodustub sadama veealal suhteliselt tugev lainetus.

 


Ohutut lendu!