Est | Eng

Mehitamata õhusõiduki käitamine

 

Seoses viimastel aastatel oluliselt tihenenud mehitamata õhusõidukite (nn droonide) hulga kasvuga, on tekkinud vajadus eeltoodud õhusõidukite tegevust ka juriidiliselt reguleerida.

 

Hea lennumasina omanik: Eesti õhuruumis on väga palju kohti ja kõrguseid, kus drooniga lendamiseks peate omama Lennuameti luba ja konkreetse lennu kooskõlastust!

Seega: enne kui lähete lendama, lugege kindlasti läbi Lennuameti kodulehelt leitavad käitajatele mõeldud juhendaterjalid. 

 

Kui teil tekib lisaküsimusi drooni lennutamise kohta Saaremaal, saatke vastavasisuline kirjakoht Kuressaare Lennujaama ATS-üksuse e-posti aadressile kuressaare.ats(A)tll.aero.

 

Toimetades üheskoos ja vastavalt reeglitele, suudame tagada kõikide osapoolte lennuohutuse.