Est | Eng

Ruhnu lennuvälja ja AIP info

 

Alates 1. jaanuarist 2020 on õhusõiduki käitajatel keelatud käitada õhusõidukit õhuruumis, kus raadioseadme kasutamine on kohustuslik, välja arvatud juhul, kui õhusõiduki raadioseade on kanalisammu 8.33 kHz võimekusega.

 

 

Eesti eAIP, AIP muudatused, NOTAM-id jpm

 

EERU kaardid 

 

EERU päikesetõusu ja -loojangu tabel

 

 

 Ruhnu lennuväljal on lubatud ainult VFR-lennud päevasel ajal.

 

Ruhnu lennuväljal on perforeeritud kattega mururada tähistega 13/31.


600 meetri pikkusel ja 60 meetri laiusel murukattega lennuribal asub 12 000 ruutmeetri suurune perforeeritud kattega mururada, mille mõõtmed on: pikkus 600 meetrit ja laius 20 meetrit, kandevõime kuni 7 tonni (k.a.).

 

Ruleerimistee ja perroon on samuti perforeeritud murukattega, kandevõimega kuni 7 tonni (k.a.). Ruleerimistee laius on 8 meetrit.

 

Ruhnu lennuväljal kütet ega õli ei ole!

 

NB! Lennates Ruhnu lennuvälja läheduses ning liikudes selle lennuvälja manööverdusalal, on kohustuslik oma manöövritest ja kavatsustest teatada kanalil 118.055. Teada andmisel tuleb kasutada fraasi "Ruhnu raadio" või "Ruhnu liiklus". 

 

 

TÄHELEPANU:

 

1. Juhime tähelepanu asjaolule, et Ruhnu kohal on militaar-madallennuala koodnimetusega SW, mille aktiveerimisest teatatakse NOTAM-teadetega. 

2. Aeg-ajalt kehtestatakse Ruhnu saare kohale Ohuala EED735 FM SFC - 2400 FT AMSL, aktiveerimine toimub NOTAM-teadetega!

 

Väljalennule eelneva briifingu tegemisel on võimalik kasutada internetiühendusega arvutit ja vajadusel hankida lisainfot nii Kuressaare ATS/MET-üksusest tel (+372) 453 0315 kui ka Tallinna ARO Büroost tel (+372) 625 8293. 

 

Ruhnu lennuvälja lennuliiklustasude- ning lennuvälja maapealsete teenuste eest saate tasuda vaid sularahas (EUR) või maksekaardiga. Hinnakirjad leiate siit.

 

PS! Tagasisidet Ruhnu lennuväljal pakutavate teenuste kvaliteedi vms. kohta saate edastada siin.

 

Informatsiooni lennuohutust mõjutavast juhtumist, vastavalt EL määrusele nr 376/2014, saate edastada siin.