Est | Eng

Ruhnu lennuvälja ja AIP info

Alates 1. jaanuarist 2020 on õhusõiduki käitajatel keelatud käitada õhusõidukit õhuruumis, kus raadioseadme kasutamine on kohustuslik, välja arvatud juhul, kui õhusõiduki raadioseade on kanalisammu 8.33 kHz võimekusega. 

 

 

Ruhnu lennuväli, AIP

NOTAM-d (Vali vasakult menüüst: Lennu ettevalmistus-> NOTAM PIB)

 

NB! Lennates Ruhnu lennuvälja läheduses ning liikudes selle lennuvälja manööverdusalal, on kohustuslik oma manöövritest ja kavatsustest teatada kanalil 118.055. Teada andmisel tuleb kasutada fraasi "Ruhnu raadio" või "Ruhnu liiklus". 

 

TÄHELEPANU:
1. Juhime tähelepanu asjaolule, et Ruhnu kohal on militaar-madallennuala koodnimetusega SW, mille aktiveerimisest teatatakse NOTAM-teadetega. 

2. Aeg-ajalt kehtestatakse Ruhnu saare kohale Ohuala EED735 FM SFC - 2400 FT AMSL, aktiveerimine toimub NOTAM-teadetega!

 

Väljalennule eelneva briifingu tegemisel on võimalik kasutada internetiühendusega kompuutrit ja vajadusel hankida lisainfot nii Kuressaare ATS/MET-üksusest Tel +372 45 30 315 kui ka Tallinna ARO Büroost Tel+372 625 8293. 

 

Ruhnu lennuväljal kütet ja õli ei ole.


Ruhnu lennuvälja lennuliiklustasude- ning lennuvälja maapealsete teenuste eest saate tasuda vaid sularahas (EUR) või maksekaardiga. Hinnakirjad leiate siit.

 

PS! Tagasisidet Ruhnu lennuväljal pakutavate teenuste kvaliteedi vms. kohta saate edastada siin, informatsiooni lennuohutust mõjutavast juhtumist, vastavalt EL määrusele nr 376/2014, saate edastada siin.