Est | Eng

Kuressaare lennuvälja AIP info

 

Antud linkidelt leiate Kuressaare lennujaama AIP-info, hetkel kehtivad ja kehtima hakkavad Kuressaare lennujaama 
puudutavad AIP- lisad, AIP-muudatused ning NOTAM-teated.

 

Kuressaare lennujaam, AIP 

AIP-i muudatused 

NOTAM-d

 

Õhusõiduki maandumisele eelneval ja stardile järgneval lennul sisenetakse Kuressaare FIZi, mistõttu on nõutav kahepoolne raadioside Kuressaare AFIS- üksusega

(REF: AIP EEKE AD-> VFR-lennu protseduurid Kuressaare FIZis).
a)  Kuressaare AFIS-üksuse töösagedus: 118,050 MHZ;
b)  Kuressaare AFIS-üksuse kutsung: Kuressaare Informatsioon;
c)  Kuressaare FIZ õhuruumiklass: G; RMZ; lennuplaani esitamine, enne lendu, on kohustuslik.

 

TÄHELEPANU:

 

1. NAV WRNG 1: Põhjapool Karujärve ning Muhu saarel asuvad Ohualad (EED27 ja EED31). FM SFC - 2200ft AMSL, aktiveerimine toimub NOTAM-teadetega!

2. NAV WRNG 2: Juhime tähelepanu asjaolule, et idapool EEKE FIZi on militaar-madallennuala
koodnimetusega SW, mille aktiveerimisest teatatakse NOTAM-teadetega.

3. NAV WRNG 3: Kuressaare FIZi kohale on 07 DEC 2017-31 DEC 2018 kehtestatud piiranguala EER161 ja ajutiselt eraldatud ala EETSA161. Vt lisainfot AIP SUP 13/2017. Lisaks eeltoodule on Kuressaare FIZi kohale 04 JAN 2018-31 DEC 2018 kehtestatud piiranguala EER181 ja ajutiselt eraldatud ala EETSA181. Vt lisainfot AIP SUP 01/2018.

 

PS! Tagasisidet Kuressaare lennuväljal pakutavate teenuste kvaliteedi vms kohta saate edastada siin,

informatsiooni lennuohutust mõjutavast juhtumist, vastavalt EL määrusele nr 376/2014, saate edastada siin.