Est | Eng

Kuressaare lennuvälja ja AIP info

Alates 1. jaanuarist 2020 on õhusõiduki käitajatel keelatud käitada õhusõidukit õhuruumis, kus raadioseadme kasutamine on kohustuslik, välja arvatud juhul, kui õhusõiduki raadioseade on kanalisammu 8.33 kHz võimekusega.

 

Kuressaare lennujaam, AIP

AIP-i muudatused 

NOTAM-id (Vali vasakult menüüst: Lennu ettevalmistus-> NOTAM PIB)

 

Õhusõiduki maandumisele eelneval ja stardile järgneval lennul sisenetakse Kuressaare FIZi, mistõttu on nõutav kahepoolne raadioside Kuressaare AFIS- üksusega

(REF: AIP EEKE AD-> VFR-lennu protseduurid Kuressaare FIZis).
a)  Kuressaare AFIS-üksuse kanal: 118.055;
b)  Kuressaare AFIS-üksuse kutsung: Kuressaare Informatsioon;
c)  Kuressaare FIZ õhuruumiklass: G; RMZ; lennuplaani esitamine, enne lendu, on kohustuslik.

 

NB! Väljaspool Kuressaare ATS/MET üksuse tööaega tuleb:
-ette kanda kõikidest EEKE AD läheduses ja lennuvälja manööverdusalal sooritatavatest/kavatsetavatest manöövritest Kuressaare AFISi kanalil 118.055;
-hoolikalt jälgida lennuväljal ja selle lähiümbruses toimuvat (on võimalus kohata motoriseerituid paraplaane või muud liiklust, mis ei oma raadiosidet);
-vastavalt nõuetele, äge unustage sulgeda/ avada lennuplaani! Lennuplaani DEP ja ARR REP informatsioon on nõutav lennuplaani väljal nr.18.

 

TÄHELEPANU:

1. NAV WRNG 1: Põhjapool Karujärve ning Muhu saarel asuvad Ohualad (EED27 ja EED31). FM SFC - 2200ft AMSL, aktiveerimine toimub NOTAM-teadetega!

2. NAV WRNG 2: Juhime tähelepanu asjaolule, et idapool EEKE FIZi on militaar-madallennuala
koodnimetusega SW, mille aktiveerimisest teatatakse NOTAM-teadetega.

3. NAV WRNG 3: Kuressaare FIZi kohale on kehtestatud piiranguala (EER) ja ajutiselt eraldatud ala (EETSA).
Vt lisainfot Eesti
AIP SUP osadest.

 

Väljalennule eelneva briifingu tegemisel Kuressaare lennujaamas saate kasutada meie iseteenindus-briifingu ruumi, asukohaga lennujuhtimistorni teine korrus. Ruum on varustatud internetiühenduses oleva kompuutriga, Kuressaare- ja Ruhnu lennuvälja aeronavigatsioonilise informatsiooniga ning vajalike juhendmaterjalidega iseteenindus-briifingu kasutamiseks.

 

Kütus Kuressaare lennuväljal:
Kütuse liigid: JET A1, Avgas 100 LL. Kütust tarnib meile firma Helmcoil AS.
Kütuse eest saab tasuda vaid sularahas (EUR) või maksekaardiga.
Õli: Ei ole

 

Kuressaare lennuvälja lennuliiklustasude- ning lennuvälja maapealsete teenuste eest saate tasuda vaid sularahas (EUR) või maksekaardiga. Hinnakirjad leiate siit. 

 

PS! Tagasisidet Kuressaare lennuväljal pakutavate teenuste kvaliteedi vms kohta saate edastada siin,

informatsiooni lennuohutust mõjutavast juhtumist, vastavalt EL määrusele nr 376/2014, saate edastada siin.