Est | Eng

ÕHUSÕIDUKI MEESKONNALE

 

EEKE ATS/MET kontaktid:


Telefon: (+372) 453 0315

Faks: (+372) 453 0314

E-post: kuressaare.ats[A]tll.aero 

Kanal: 118.055    KURESSAARE INFORMATSIOON 

 

Enne lennuplaani koostamist ja edastamist (k.a enne lendu) on kohustuslik tutvuda marsruuti puudutavate riikide ja lennuväljade AIP-info ning nõuetega. Samuti on vajalik üle vaadata värsked õhuruume ja lennuväljasid puudutavad NOTAMid.

 

Eesti NOTAM PIB-teadete jälgimiseks on soovitav kasutada EANS AIM kodulehte, NOTAM-infot muust maailmast leiab siit

Lisainfot jagab vajadusel ka Kuressaare ATS/MET-üksus tel (+372) 453 0315 või Tallinna ARO Büroo tel (+372) 625 8293.

 

Lennuplaani marsruudi paika panekul võib abi olla SkyVector veebilehest, plaani edastamiseks on soovitav kasutada EANS CADAS süsteemi.

Lennates Eestis tuleb järgida EL ühtsete lennureeglite, selle erandite ja Eesti Lennundusteabe Kogumiku nõudeid.

 

MET

Lennumeteoroloogilist infot Eesti rahvusvaheliste lennuväljade kohta leiate Riigi Ilmateenistuste kodulehelt (OPMET andmed ja Prognoosiinfo). Rahvusvahelise kanali kaudu on võimalik METAR- ja TAF-infot koos lähiajalooga leida siit.
Kuressaare lennuvälja hetkeilm kajastub meie
kodulehel, lisainfona on soovitav vaadata Kuressaare lennuväljast ~2 km lõunas asuva Roomassaare automaatjaama andmeid
.
Ruhnu lennuvälja läheduses valitsevaid ilmastikutingimusi leiate analoogselt Roomassaare ilmajaama omadele Riikliku Ilmateenistuse kodulehelt vaatlusandmete alt.

 

METAR-/TAF formaadis teave ning prognooskaardid on lisaks eeltoodule saadaval:
Sweden LFV ARO
Finland Ilmailusää
AVINOR IPPC

ORBIFLY MET`MAP

 

Meteoroloogiline satelliidi- ja radari informatsioon:
Ilmateenistus→ Kaugseire
SAT24
SMHI
Ilm Eesti ja Läti piiril
Äikeseinfo / Äikeseinfo
Windy
 (Tuule jms prognoos)

 

Meteoroloogilist infot Kuressaare lennuvälja kohta jagab ka Kuressaare ATS/MET-üksus telefonilt (+372) 453 0315.

 

Ohutut lendu!