Est | Eng

Olete jõudnud iseteenindus-briifingu veebilehele!

Saabuva õhusõiduki meeskonnale:

1. Välistamaks teadmatusest tekkida võivad probleeme, tutvuge alati enne väljalendu sihtkoha AIP-info,                      AIP SUP-info ning kehtivate NOTAM-teadetega. Kindlasti pöörake tähelepanu ka sihtkoha riigi Tollinõuetele (neid leiab ka AIP GEN osast). Kui Teie õhusõiduki pardal on saabudes deklareeritavat kaupa või esemeid, oleks kasulik taoline info ära märkida ka lennuplaani 18-le väljale märkusega RMK/Custom required.

NB! Soome (-s) lendajatel palume tutvuda Finavia lennuplaani täitmise juhendmaterjaliga!

Kuressaare ja Ruhnu lennuvälja puudutava AIP- ning AIP SUP teabe leiate Eesti Lennundusteabe Kogumikust.
NOTAM-teadete jälgimiseks võib kasutada alljärgnevaid veebilinke: EANS (Vali vasakult menüüst:
Lennu ettevalmistus-> NOTAM PIB) või US FAA NOTAM functions.

Info saamiseks võib helistada ka Kuressaare ATS/MET-üksusele Tel +372 45 30 315 või Tallinna ARO Büroole        Tel +372 625 8293. Marsruudi paika panekul võib abiks olla SkyVector veebileht.

2. Meteoroloogilist infot Kuressaare lennuvälja kohta leiate lingilt ILM või siit (METAR/ METAR AUTO koos
lähiajalooga). Lisainfona on soovitav vaadata ka Kuressaare lennuväljast ~2 km lõunas asuva Roomassaare
automaatjaama andmeid Riigi Ilmateenistuse kodulehelt.

Eesti lennumeteoroloogiline info on kättesaadav: www.lennuilm.ee (OPMET andmed).

Ruhnu lennuvälja läheduses valitsevaid ilmastikutingimusi leiate identselt Kuressaare omadele
Riikliku Ilmateenistuse kodulehelt.

METAR-/TAF formaadis teabe ning prognooskaardid leiate:
· Lennumeteoroloogiline informatsioon → OPMET andmed ja Prognoosiinfo
· Sweden LFV ARO
· Finland Ilmailusää
· AVINOR IPPC

Ruhnu lennuvälja kohta METAR-/ TAF kujul infot veebilehtedelt leida ei ole,
kuna lennuväli teenindab vastavalt lennuplaanipõhisele vajadusele.

Satelliidi- ja radari meteoroloogilist informatsiooni leiate:
· Ilmateenistus → Kaugseire ja Prognoosiinfo
· ORBIFLY MET`MAP
· SAT24
· SMHI
· Ilm Eesti ja Läti piiril
· Tuule prognoos WindfinderWindyty
· Äikeseinfo / Äikeseinfo

Meteoroloogilist infot jagab ka Kuressaare ATS/MET-üksus telefonilt +372 45 30 315.

Väljuva õhusõiduki meeskonnale:

1. Väljalennule eelneva briifingu tegemisel Kuressaare lennujaamas saate kasutada meie iseteenindus-briifingu
ruumi, asukohaga lennujuhtimistorni teisel korrusel. Ruum on varustatud internetiühenduses oleva kompuutriga,
Kuressaare- ja Ruhnu lennuvälja aeronavigatsioonilise info ning vajalike juhendmaterjalidega
iseteenindus-briifingu kasutamiseks.

Ruhnu lennuväljal lennueelse briifingu tegemisel on võimalik kasutada internetiühendusega kompuutrit ja vajadusel hankida lisainfot nii Kuressaare ATS/MET-üksusest Tel +372 45 30 315 kui ka Tallinna ARO Büroost                          Tel +372 625 8293.

2. Lennuplaani koostamisel ja edastamisel tuleb järgida EL ühtsete lennureeglite, selle erandite ja Eesti Lennundusteabe Kogumiku nõudeid. Ka tuleb arvestada sihtkoha kohalike nõuete, liiklemise eeskirjade ja lennuprotseduuridega (kolm viimast on reeglina leitavad sihtkohariigi AIP-st). Lennuplaani edastamiseks võib lisaks levinumatele võimalustele kasutada ka EANS CADAS süsteemi.
Lennuplaani koostamisel pöörake kindlasti tähelepanu sihtkoha riigi Tollinõuetele (neid leiab AIP GEN osast).
Kui Teie õhusõiduki pardal on väljudes deklareeritavat kaupa või esemeid, oleks kasulik taoline info
ära märkida ka lennuplaani 18-le väljale märkusega RMK/Custom required.

3. Kuressaare ja Ruhnu lennuvälja lennuliiklustasude- ning lennuvälja maapealsete teenuste eest saate tasuda vaid sularahas (EUR) või maksekaardiga. Hinnakirjad leiate siit.

Kütus Kuressaare lennuväljal:
Kütuse liigid: JET A1, Avgas 100 LL. Kütust tarnib meile firma Helmcoil AS.
Kütuse eest saab tasuda vaid sularahas (EUR) või maksekaardiga.
Õli: Ei ole
Ruhnu lennuväljal kütet ja õli ei ole.

NB! Väljaspool Kuressaare ATS/MET üksuse töö-aega tuleb:
-ette kanda kõikidest EEKE AD läheduses ja lennuvälja manööverdusalal sooritatavatest/kavatsetavatest manöövritest Kuressaare AFISi sagedusel 118,050 MHZ;
-hoolikalt jälgida lennuväljal ja selle lähiümbruses toimuvat (on võimalus kohata motoriseerituid paraplaane või
muud liiklust, mis ei oma raadiosidet);
-vastavalt nõuetele, äge unustage sulgeda/ avada lennuplaani! Lennuplaani DEP ja ARR REP informatsioon on nõutav lennuplaani väljal nr.18.

Lennates Ruhnu lennuvälja läheduses ning liikudes selle lennuvälja manööverdusalal, on samuti kohustuslik oma manöövritest ja kavatsustest teatada sagedusel 118,050 MHZ. Teada andmisel tuleb kasutada fraasi "Ruhnu raadio" või "Ruhnu liiklus".


Ohutut lendu!