Est | Eng
NB! Ajutised suvised lisareisid lennuliinil Tallinn-Kuressaare-Tallinn on leitavad www.saartelennuliinid.ee.

Õhusõiduki meeskonnale:

Enne lennuplaani koostamist ja edastamist (k.a enne lendu) on kohustuslik tutvuda marsruuti puudutavate riikide ja lennuväljade AIP-info ning nõuetega. Samuti on vajalik üle vaadata värsked õhuruume ja lennuväljasid puudutavad NOTAMid.

 

Eesti NOTAM PIB-teadete jälgimiseks on soovitav kasutada EANS LIO kodulehte, NOTAM-infot muust maailmast leiab siit. Lisainfot jagab vajadusel ka Kuressaare ATS/MET-üksus Tel +372 45 30 315 või Tallinna ARO Büroo

Tel +372 625 8293.

 

Lennuplaani marsruudi paika panekul võib abi olla SkyVector veebilehest, plaani edastamiseks on soovitav kasutada EANS CADAS süsteemi.

Lennates Eestis tuleb järgida EL ühtsete lennureeglite, selle erandite ja Eesti Lennundusteabe Kogumiku nõudeid.

 

MET

Lennumeteoroloogilist infot Eesti rahvusvaheliste lennuväljade kohta leiate Riigi Ilmateenistuste kodulehelt (OPMET andmed ja Prognoosiinfo). Rahvusvahelise kanali kaudu on võimalik METAR- ja TAF -infot koos lähiajalooga leida siit.
Kuressaare lennuvälja hetkeilm kajastub meie
kodulehel, lisainfona on soovitav vaadata Kuressaare lennuväljast ~2 km lõunas asuva Roomassaare automaatjaama andmeid
.
Ruhnu lennuvälja läheduses valitsevaid ilmastikutingimusi leiate analoogselt Roomassaare ilmajaama omadele Riikliku Ilmateenistuse kodulehelt vaatlusandmete alt.

 

METAR-/TAF formaadis teave ning prognooskaardid on lisaks eeltoodule saadaval:
Sweden LFV ARO
Finland Ilmailusää
AVINOR IPPC

ORBIFLY MET`MAP

 

Meteoroloogiline satelliidi- ja radari informatsioon:
Ilmateenistus→ Kaugseire
SAT24
SMHI
Ilm Eesti ja Läti piiril
Äikeseinfo / Äikeseinfo
Windy
 (Tuule jms prognoos)

 

Meteoroloogilist infot Kuressaare lennuvälja kohta jagab ka Kuressaare ATS/MET-üksus telefonilt +372 45 30 315.

 

EEKE
Väljalennule eelneva briifingu tegemisel Kuressaare lennujaamas saate kasutada meie iseteenindus-briifingu ruumi, asukohaga lennujuhtimistorni teine korrus. Ruum on varustatud internetiühenduses oleva kompuutriga, Kuressaare- ja Ruhnu lennuvälja aeronavigatsioonilise informatsiooniga ning vajalike juhendmaterjalidega iseteenindus-briifingu kasutamiseks.

 

Kütus Kuressaare lennuväljal:
Kütuse liigid: JET A1, Avgas 100 LL. Kütust tarnib meile firma Helmcoil AS.
Kütuse eest saab tasuda vaid sularahas (EUR) või maksekaardiga.
Õli: Ei ole

 

NB! Väljaspool Kuressaare ATS/MET üksuse tööaega tuleb:
-ette kanda kõikidest EEKE AD läheduses ja lennuvälja manööverdusalal sooritatavatest/kavatsetavatest manöövritest Kuressaare AFISi sagedusel 118,050 MHZ;
-hoolikalt jälgida lennuväljal ja selle lähiümbruses toimuvat (on võimalus kohata motoriseerituid paraplaane või muud liiklust, mis ei oma raadiosidet);
-vastavalt nõuetele, äge unustage sulgeda/ avada lennuplaani! Lennuplaani DEP ja ARR REP informatsioon on nõutav lennuplaani väljal nr.18.

 

EERU

Väljalennule eelneva briifingu tegemisel on võimalik kasutada internetiühendusega kompuutrit ja vajadusel hankida lisainfot nii Kuressaare ATS/MET-üksusest Tel +372 45 30 315 kui ka Tallinna ARO Büroost Tel+372 625 8293.

 

Ruhnu lennuväljal kütet ja õli ei ole.

 

NB! Lennates Ruhnu lennuvälja läheduses ning liikudes selle lennuvälja manööverdusalal, on kohustuslik oma manöövritest ja kavatsustest teatada sagedusel 118,050 MHZ. Teada andmisel tuleb kasutada fraasi "Ruhnu raadio" või "Ruhnu liiklus".

 

Kuressaare ja Ruhnu lennuvälja lennuliiklustasude- ning lennuvälja maapealsete teenuste eest saate tasuda vaid sularahas (EUR) või maksekaardiga. Hinnakirjad leiate siit.

 

 

Ohutut lendu!