Est | Eng

HUVITAVAID FAKTE KURESSAARE LENNUJAAMAST


Lennunduse ajalugu Saaremaal sai alguse juhuse tahtel, kui norralane Hans Fraenkel ja rootslane Carlson sooritasid oma õhupalliga halbade ilmastikuolude tõttu hädamaandumise Atla lahe rannikul 17. detsembril, 1904. aastal.

Lisaks I Maailmasõja baaslennuväljadele ning postilennukite tarbeks loodud maandumispaikadele, kerkis 1930.-ndate aastate teisel poolel päevakorda tsiviillennuvälja ehitamise küsimus.

1939.aastal eraldati Kuressaare Linnavalitsuse poolt riigile lennuvälja ehitamiseks Roomassaares maa-ala.

1940. aastal valmiski Kuressaares murukattega lennurada, mida järgneval aastal kasutati ka Punalipuliste Balti Laevastiku madruste spordiväljakuna.

1944. aastal korrastati linnaelanike kaasabil maandumisrada ja lennujaama hooneks kohandati Pärsamaa vallast Aruste külast kohale veetud talumaja.

06.märtsil 1945. aastal toimus Kuressaare lennuvälja ametlik avamine. Hakkasid toimuma lennud Kuressaare ja Tallinna vahel. Lende sooritati 2-reisijakohalise PO-2-ga. Lisaks reisijatele veeti selle lennukiga kaupa, medikamente ja posti. Samas toimusid kaubalennud Kuressaarest Moskvasse, transportimaks kohalikku värsket kala tolleaegsesse Nõukogude Liidu pealinna.

Iga aastaga muutus lennujaam populaarsemaks. Aastail 1947-1949 ehitati lennujaama teeninduskultuuri tõstmise eesmärgil kolm ajutist abihoonet. Sügis-talvisel ajal, kui praamiliiklus Kuivastu - Virtsu vahel jääolude tõttu seiskus, veeti inimesed ja vajalik kaup saarele õhutranspordiga. See tingis suuremate lennukite kasutusele võttu, ning lisaks PO-2-le hakkas lendama LI - 2, mis mahutas 21 reisijat.

1948.a. moodustati lennujaama ja pilootide teenindamiseks kohapealne meteoroloogiateenistus.

Aastatel 1949-1953 teostati päevas 10-14 lendu Kuressaare ja Tallinna vahel, reisijate arv päevas oli kuni 400 inimest.

1956-1960.a. sooritasid Kuressaare lennuväljal operatsioone mitmed erinevad lennukid. Lisaks eelnevalt nimetatutele 4-kohaline JAK -12, 12-kohaline AN -2, 36- kohaline IL-14 ning ameerika lennukid SI-47 ja “Douglas”.

Kuni 1958.a.-ni töötati küünla ja petrooleumlambi valgusel, kuna lennujaamas polnud elektrit. Raadiojaamasid sai kasutada ainult akupatareidega ja spetsiaalsete bensiinigeneraatoritega. Sama aasta sügisel, peale elektriliini toomist lennujaama,paigutati lennuraja ühele küljele esimesed rajatuled.

Alustati uue lennujaamahoone ehitusega, mis valmis 1962.aastal. Lennuohutuse parandamiseks rajati kaug- ja lähimajakas ning raadiosidesüsteemid. Lennujaam hakkas teenindama aastaringselt.

Aastail 1964-1966 läbi viidud põhjaliku remondi käigus asfalteeriti olemasolev rada ja paigaldati ajakohane märgutulede süsteem.

1976.a. pikendati antud lennurada 200 m võrra (kogupikkus 1300 m ) ja ehitati uus, põhirajaga ristuv rada. Valmis ka lennujuhtimistorn terminali kolmandale korrusele.

Sellisel kujul tegutses Kuressaare lennuväli järgnevatel aastakümnetel ilma suuremate muutusteta.

Reisijate ja kaubaveo näitajate poolest on Kuressaare lennujaam olnud Eesti lennujaamade hulgas Tallinna järel pidevalt teisel kohal. 1960.-1990. aastatel kasutasid õhutransporti ligi 30 tuhat inimest aastas, 70.-ndatel aastatel ulatus see arv isegi üle 40 tuhande inimese, kaubakogused aga küündisid 2000 kuni 3000 tonnini aastas.

Pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist 1990.aastal on Kuressaare lennujaamas teostatud mitmeid tehnilisi uuendusi ning viidud lennuväli kaasaegsele tasemele.

1995.aastal paigaldati uus trassimajakas VOR/DME nii ülelendavate kui ka kohalike lennukite navigeerimise parandamiseks.

1999.a. rekonstrueerimise käigus kaeti lennurajad uue asfaltkattega, pikendati põhirada veel 200 m võrra (kogupikkus 1518 m) ja korrigeeriti lennuradade ühendust perrooniga. Senised madala intensiivsusega raja ääre- ja otsatuled vahetati välja kõrgintensiivsusega tulede vastu.

Kuressaare lennujaamas viidi aastatel 2005-2007 läbi üks lennuohutuse taseme parandamist ja kaks infrastruktuuri arendamist toetavat projekti. Projekte kaasrahastas Euroopa Liit. Projektide raames jõudis juunis 2006.a. lõpule Kuressaare lennuvälja hooldetehnika hoiukompleksi laiendamine ning 01.juuni 2007.a. avati uus Kuressaare lennuvälja reisiterminali ja pagasikäitluskompleks.